101 36 MEM培养基|||培养基|培养基|化夏试剂|http://www.hx-r.com 14b 46
14 4fb 12 13 8a
4 12
1d
1a
a7
当前位置:首页 » 培养基 » 培养基
101
2019/1/19 2:25:51打印记事本记算器
6
19
19
34
MEM培养基
16
947

MEM培养基

  • CAS:      
  • 分子式:
  • 分子量:
  • MDL:
  • EINECS:
  • 别名:
上一个:F12培养基
下一个:DMEM培养基
暂无任何信息
化学性质质量标准危险性质用途及储存
化学性质

质量标准
  

98%

  
6
6
19
73
相关产品更多»
f 6
26
16
75
热销产品更多»
925 6
a
33e 50a 32
49e 46
 记事本
关闭
 计算器
关闭
bb6
5b
16 0